Noa Kimya logo ve kurumsal kimlik tasarımı.
Efe Diş logo ve kurumsal kimlik tasarımı
Tıptek logo tasarımı ve logo çözümlemesi.
Sporfashion logo tasarımı ve mock-up uygulamaları.
Anadolu Şamanizm’i ile temellenen Atölye Babil’in logo tasarımı, logo çözümlemesi ve logonun mock-up uygulaması.

Logo tasarımları, kurum kimliği ve kurumsal iletişim altyapı örnekleri.