Grafik tasarım eskiden tam olarak anlaşılmayan meslekler arasındayken bugün insanlar grafik tasarımın ne olduğuyla ilgili daha fazla tahminde bulunabiliyorlar. Peki grafik tasarım tam olarak nedir?

Photo by Francesco Ungaro from Pexels

Grafik tasarım; genel anlamda bir iletişim metodur. Görsel olan bu iletişim, bir şeyi kitlelere ulaştırmaya yarar. Grafik kelimesi kökeni itibariyle çizmek, kazımak, iz bırakmak, yazmak anlamlarından türetilmiştir.

Photo by Jeremy Zero from Unsplash

Tasarım içinse; ‘‘Gerekli şeyi bir kaç açıdan düşünme” diyebiliriz. Tasarımın en önemli özelliği tasarımcının esere yansıttığı karakterdir. Latincedeki ”design” kavramı, ”decision” (karar) ve ”sign” (iz, imza, işaret) kelimelerinden türemiştir ve bu da üzerinde düşünülmüş ve karar kılınmış bir oluşuma işaret etmektedir. Yani tasarımcı eserine bir şekilde kendi izini bırakmış olur ve bu da eserin karakterini oluşturur.

Grafik tasarım; yazı, görsel (fotoğraf, resim, illüstrasyon vs.), şekil veya renklerden oluşur. Bu öğelerin tasarım içerisindeki kullanımında bazı teknik detaylar vardır. Bu detayları temel sanat bilgisi, tipografi, ışık ve renk bilgisi, simgebilim veya baskı teknikleri gibi temel prensipler belirler. Bu temel prensipler doğrultusunda tasarımda dikkat edilmesi gereken bir kaç önemli nokta vardır.

 • Vurgu: Mesajın veya ana temanın öne çıkarılması.
 • Hiyerarşi: Tasarım öğelerinin önem sıralaması.
 • Boşluk: Konsepte göre oluşturulan boşluk veya doluluk.
 • Proporsiyon: Tasarımdaki öğelerin birbirlerine oranı.
 • Uyum: Tüm öğelerin birbirleriyle dengeli iletişimi.

Grafik tasarımcı ne yapar?

 • Logo, amblem, ikon kurumsal kimlik tasarımı.
 • Ambalaj, etiket tasarımları.
 • Katalog, broşür, el ilanı.
 • Web sitesi, banner, sosyal medya içerik tasarımları.
 • İlan, afiş, bilboard, reklam panoları.
 • Takvim, ajanda, promosyon ürün tasarımları.

Eğer sen de grafik tasarım mesleğine ilgi duyuyorsan bu alandaki yazılı, görsel, işitsel ve duyusal içeriklerle kendini geliştirebilirsin. Artık günümüzde yeni şeyler öğrenmek, bir meslek sahibi olmak oldukça kolay. Sadece istemekle başlıyor her şey. İste 🙂

Sevgiler.

Cover Photo by Polina Zimmerman from Pexels

Bir cevap yazın